Học Lái Xe Quảng Ninh

Biển Báo Giao Thông Đường Bộ 2022

Biển báo cấm

Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139.

biển báo cấm

Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông sử dụng đường bộ phải thi hành. Biển hiệu lệnh gồm 10 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 310.

biển báo hiệu lệnh

Biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm là biển báo có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc báo hiệu nhằm báo cho người sử dụng đường biết trước tính chất các sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí.

biển báo nguy hiểm

Biển báo chỉ dẫn

Biển báo chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn chuyển động.

biển báo chỉ dẫn

Biển báo phụ

Biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ hơn các biển đó.

Vạch kẻ đường

Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe. Vạch kẻ đường chia làm 2 loại: vạch nằm ngang và vạch nằm đứng.

biển báo vạch kẻ đường

Tìm kiếm

các biển báo giao thông đường bộ
nhóm biển báo hiệu lệnh
những biển báo giao thông hình tam giác
hình ảnh biển báo giao thông
hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ
biển tam giác vàng viền đỏ
biển giao thông đường bộ
hệ thống báo hiệu đường bộ
biển báo hiệu đường bộ
các biển báo hiệu lệnh phải thi hành
các biển báo cấm giao thông đường bộ
biển hiệu giao thông
các nhóm biển báo giao thông chỉ dẫn
biển chỉ dẫn giao thông đường bộ
học biển báo giao thông b2
biển báo hình tam giác đều nền vàng viền đỏ
nhóm biển báo giao thông
hình ảnh biển báo chỉ dẫn giao thông
hệ thống biển báo giao thông đường bộ
biển báo cấm giao thông đường bộ
nhóm biển báo nguy hiểm
các biển báo chỉ dẫn
các biển báo đường bộ
biển tam giác viền đỏ nền vàng
biển báo chỉ đường
biển chỉ dẫn giao thông
biển báo giao thông tam giác
các biển báo hiệu giao thông
biển chỉ dẫn hướng đi
hình ảnh biển báo giao thông đường bộ
biển chỉ dẫn đường bộ
nhóm biển báo hiệu lệnh giao thông đường bộ

Điểm
Đánh giá bài viết
[Tổng cộng: 5 Trung bình: 5]